Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
lovelovexo
0582 b60e 390
lovelovexo
lovelovexo
lovelovexo
0920 df09 390
Reposted fromhermina hermina viarevalie revalie
lovelovexo
WYJEBANE.
Pink cotoure | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaretaliate retaliate
lovelovexo
Nigdy nie ufaj temu, komu sprawiłeś ból.       
lovelovexo
5903 584c 390
Reposted frommissdark missdark viaanorexianervosa anorexianervosa
lovelovexo
W życiu wszystkiego trzeba spróbować. Trzeba zapalić papierosa, upić się do nieprzytomności, tańczyć całą noc, zgubić telefon, nieszczęśliwie się zakochać, jechać w bagażniku, pływać w nocy, zgubić się w obcym mieście. Ale jeśli robisz coś złego, to przynajmniej baw się przy tym dobrze. Może jutro będzie koniec świata. Przecież może. Próbuj. Może gdzieś miedzy nową książką a podróżą do Ciechocinka znajdziesz właśnie swoje szczęście.
Reposted fromxan xan
lovelovexo
Zawsze o tym czytałem. Ludzie najpierw muszą wiele wycierpieć, nim uda im sie cokolwiek osiągnąć.
— Andersen
Reposted byprairievioletslovemyself
lovelovexo
lovelovexo
1000 948e 390
Reposted fromGodislove Godislove viaaisolro aisolro
lovelovexo
2908 cf7d 390
Reposted fromrisky risky viarevalie revalie
lovelovexo
wszystko mnie kurwa wkurwia
Reposted fromdotknij dotknij via666th 666th
lovelovexo
8842 8f43 390
Kochając marzy się o przyszłości.
Reposted fromdziewcze dziewcze via666th 666th
lovelovexo
lovelovexo
1517 c988 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viastrangeme strangeme
lovelovexo
A ty? Bałeś się kiedyś, że nie wystarczysz?
— imsocreepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl